Om oss


 

Finn ansatte

Menigheten

Minnesamvær og utleie

 

Hvem er vi?

 

Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

40442178

Send epost

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

98267804

Send epost

Kontaktliste

Bjørn Ivar Gladsø

97596715

Send epost

Sokneprest

Eva Klokkerud

45233210

Send epost

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

48009818

Send epost

Ungdomsarbeider

Kjersti Jåvold Landmark

98467356

Send epost

Sekretær

Anne Kristin Marigård

98267813

Send epost

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send epost

Kirketjener

Jostein Simonsen

91658617

Send epost

Menighetspedagog

Cecilie Løkeland Slåke

98267841

Send epost

Diakon

Kaja Tetlie Syversen

98267837

Send epost

Menighetsrådet består av

Elise Ottesen Søvik, leder
Janne Golimo, nestleder

Eirik Haaversen, fellesrådsrepresentant
Beate Løvaas,  vara fellesrådsrepresentant, fast medlem
Jabulani Myeza, fast medlem
Randi Elisabeth Moberg Aasen, fast medlem
Martine Woldseth, fast medlem
Espen Angermo, fast medlem (i permisjon)
Gerd Linda Leland, fast medlem
Bente Malling, varamedlem
Andreas Josef Hansen, varamedlem
Ellen Aurlien, varamedlem
Bjørn Henrik Bondy varamedlem       


Kontaktinformasjon:
Elise Ottesen Søvik, menighetsrådets leder: elise_skjelviko@hotmail.com
Telefon 951 65 019

Janne Golimo, nestleder: jgolimo@me.com
Telefon 952 22 213

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for menigheten.

Protokoll fra MR-møter

Her finner du referat fra menighetsrådmøter.