Om oss


 

Finn ansatte

Menigheten

Minnesamvær og utleie

 

Hvem er vi?

 

Menighetspedagog

Amund Tobias Måge Areklett

95747608

Send e-post

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500500

98267804

Send e-post

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Send e-post

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500

98267813

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

67500500

41510750

Send e-post

Menighetsarbeider

Margrethe Pettersson

67500500

93858541

Send e-post

Menighetspedagog

Randi Synnøve Røssaak

67500500

98267828

Send e-post

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Send e-post

Sokneprest

Gisle Skeie

+4793870768

Send e-post

Diakon

Mari Haug Thorsen

67500500

98267837

Send e-post

Menighetsrådet 2023-2027 består av:

Gerd Linda Leland, leder
Martine Woldseth, nestleder
Arne Landmark, fellesrådsrepresentant
Erik Bøhler, vara fellesrådsrepresentant
Anne Løyning, fast medlem
Kristine Nordstrøm Engebretsen, fast medlem
 

Vara: 
Torgny Hallingstad, varamedlem
Ellen Aurlien, varamedlem
Beate Jelstad Løvaas, varamedlem
Carl-Fredrik Bommen, varamedlem       

 

Kontaktinformasjon:
MR-leder: Gerd Linda Leland: 95846816, gerd.linda@gmail.com

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for menigheten.

Protokoll fra MR-møter

Her finner du referat fra menighetsrådmøter.