Om oss


 

Finn ansatte

Menigheten

Minnesamvær og utleie

 

Hvem er vi?

 

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500603

98267804

Sokneprest

Eva Klokkerud

67500500

45233210

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500

98267813

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Menighetsarbeider

Margrethe Pettersson

93858541

Menighetspedagog

Randi Synnøve Røssaak

98267828

98267828

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Menighetspedagog - konfirmanter

Cecilie Løkeland Slåke

98267841

98267841

Diakon

Mari Haug Thorsen

67500500

98267837

Menighetsrådet består av

Janne Golimo, leder. E-post: jgolimo(at)me.com. Telefon: 952 22 213
Gerd-Linda Leland, nestleder

Eirik Haaversen, fellesrådsrepresentant
Beate Løvaas,  vara fellesrådsrepresentant, fast medlem
Jabulani Myeza, fast medlem
Randi Elisabeth Moberg Aasen, fast medlem
Martine Woldseth, fast medlem
Espen Angermo, fast medlem (i permisjon)
Elise Ottesen Søvik, fast medlem 
Bente Malling, varamedlem
Andreas Josef Hansen, varamedlem
Ellen Aurlien, varamedlem
Bjørn Henrik Bondy varamedlem       


Kontaktinformasjon:
Menighetsrådets leder Janne Golimo: jgolimo(at)me.com. Telefon 952 22 213

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for menigheten.

Protokoll fra MR-møter

Her finner du referat fra menighetsrådmøter.