Mål og strategi


Gammel kirke - nytt liv

Oppdrag «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere» Johannes 15: 11

Mål
• Å være forvalter av Ord og sakrament og kirkelig tradisjon – en ramme for livet.
• Å være et sted hvor mennesker som er underveis kan erfare den treenige Gud.
• Å være et lærende fellesskap – med fokus på det som skapes når vi er sammen
• Å være et tjenende fellesskap – med omsorg for vår neste.

Strategi
Vi skal drive et planmessig arbeid for å beholde og involvere nye frivillige i gudstjenestelivet og menighetens øvrige arbeid.
Vi skal legge til rette for å dele kompetanse, engasjement, trosfortellinger og verdier.
Vi skal skape og videreutvikle varierte og relevante fellesskap.
Vi skal drive et målrettet kommunikasjonsarbeid med fokus på menighetens identitet, gjenkjennelighet og synlighet.
Vi skal utforske hva det betyr å elske hverandre slik Jesus elsker oss.

Tilbake