Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500603

98267804

Sokneprest

Eva Klokkerud

67500500

45233210

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500

98267813

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Menighetsarbeider

Margrethe Pettersson

93858541

Menighetspedagog

Randi Synnøve Røssaak

98267828

98267828

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Menighetspedagog - konfirmanter

Cecilie Løkeland Slåke

98267841

98267841

Diakon

Mari Haug Thorsen

67500500

98267837