Om Haslum kirke


Haslum kirke er et kjent og kjært bygg i nærområdet. Den er omkranset av en vakker kirkegård på den ene siden, og av Haslum gårds vakre eplelunder på den andre. Kirken er en av to middelalderkirker i Bærum kommune og ligger langs pilegrimsleden til Nidaros i Trondheim.

Haslum kirke ble bygget på 1190-tallet, og er bygget i lokalprodusert kalk. 100 år senere ble den bygget ut til den korskirkeformen som er idag. Etter det, og i de århundredene som er gått, er kirken preget av teologiske endringer, kommunale oppkjøp, moderniseringsprosesser og restaureringer.

Per Øverland satte igang en restaurering av kirkerommet på 1920-tallet slik at den skulle få tilbake stilen fra renessansen. Det er dette vi ser i kirken i dag.

Haslum ble et eget sokn fra 1965 og har ca. 9200 medlemmer.

Haslum kirke fikk nytt orgel i 2012. Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfro vært en overordnet målsetting og dette er vel ivaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark. Det nye orglet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

Kirken er åpen hver tirsdag kl. 18.30-20.00.

Tilbake