Menighetens misjonsprosjekter


Haslum menighet støtter to diakonale misjonsprosjekter. 

Det ene er Okhaldhunga sykehus i Nepal der Haslum menighet i samarbeid med Normisjon har to utsendinger Kristin og Erik Bøhler. Det andre er dagsentret "Home of Grace" (Nådens hjem) i Nanjing i Kina som Haslum menighet støtter gjennom Areopagos. Haslum menighet har forpliktet seg til å støtte begge prosjekter gjennom flere kirkeofringer gjennom året og gjennom givertjeneste fra enkeltpersoner og grupper i menigheten. Vi har også forpliktet oss til å informere om- og be for det viktige arbeidet som drives gjennom disse gode, diakonale misjonsprosjektene.

Presentasjon av  prosjektet nr. 1: Liv og helse i Okhaldhunga  

Normisjon er en viktig støttespiller til Okhaldhunga sykehus, som drives av United Mission to Nepal. Sykehuset som ligger 8 mil fra Mount Everest er det eneste fungerende sykehuset i et område med over 250.000 mennesker.

Sykehuset har offisielt bare 50 senger. Men det har nesten alltid flere innlagte pasienter enn som så, og har nå fysisk god sengeplass til 100 pasienter. Det nye sykehuset er bygget med jordskjelv-sikker teknikk.

Sykehuset har over 1 100 fødsler i året.  Det er gratis tjenester for fødende, og for barn under 12 kg. Sykehuset har også blitt et senter i Øst Nepal for behandling av resistent tuberkulose. Normisjon støtter blant annet et pasientstøttefond som sikrer fattiges rett til behandling. Gjennom det fondet kan sykehusregningen betales for de fattigste.

I tillegg til sykehuset arbeides det i samarbeid med myndighetene med samfunnshelse og forebygging i Okhaldhunga-distrikt.

Målet er at alle skal få lik rett til behandling ved sykdom og skader, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns helse. Dette har ført til en radikal forbedring i helsetilstanden for kvinner og barn. Samfunnshelse-prosjektet er delfinanisert av Norad. Normisjon sin egenandel inngår i totalsummen.

I begynnelsen av 2000-tallet hadde dette avsidesliggende sykehuset store problemer. De eneste legene som kom dit var unge, uerfarne nepalileger som ble sendt på korte oppdrag, noen uker eller måneder hver. Sykehusledelsen greide ikke å rekruttere noen til å være der permanent. Det ble diskutert hvor vidt sykehuset måtte legges ned. Noe som ville få katastrofale konsekvenser. Sykehuset er det eneste fungerende sykehuset for en befolkning på flere hundre tusen mennesker. Folk i destriktet har ikke mulighet til å reise til noe annet sykehus. 

Normisjons utsendinger Kristin og Erik Bøhler (fra Haslum menighet) jobbet tidligere på et sykehus i Kathmandu. De fikk høre om situasjonen ved Okhaldhunga sykehus. Ekteparet har tidligere jobbet i slike områder i Bhutan i åtte år, så de tilbød seg å reise til Okhaldhunga og ble flyttet til dit 2004. Deres arbeid går ut på å drive sykehuset sammen med den nepalesiske staben. 

(Hvis noen vil gi gave til Nepal via menigheten bruker de menighetens kontonummer: 1627. 07. 97028 og merker innbetalingen med Givertjeneste - Nepal. Hvis det ønskes skattefradrag for gaven, kontaktes sekretær Anne Kristin Marigård på telefon 67500500/600).

 

Presentasjon av prosjekt nr. 2: Dagsenteret Verdighet og rettigheter for mennesker med psykiske funksjonshemninger i Nanjing, Kina (Home of Grace)

 

Prosjektet drives av Areopagos i samarbeid med Nanjing KFUK. Nanjing er en by på over 7 mill. mennesker som ligger 30 mil fra Kinas østkyst. Det er en rik by, men ressursene er ulikt fordelt. Foreldre til psykisk funksjonshemmede barn i Nanjing var fortvilet fordi deres barn ikke hadde noe tilbud.   Foreldrene «fant hverandre» og møttes i lokalene til Nanjing KFUK. Slik startet arbeidet med å finne et tilbud til psykisk funksjonshemmede barn.

Våren 2011 bestemte Nanjings myndigheter at de måtte gjøre noe for personer med psykisk sykdom eller funksjonshemning og Nanjing KFUK fikk disponere et lite sted som dagsenter. I juni samme år ble senteret åpnet. Nanjing KFUK inviterte Areopagos som samarbeidspartner, og sammen sendte vi søknad til Norad om prosjektstøtte. Prosjektet ble godkjent og får støtte for en femårsperiode 2012-2016.

På dagsenteret Home of Grace får elever utfordringer og opplevelser de aldri har hatt, enten det er å reise på tur til dyreparken eller lære å re opp en seng. De har gym, lærer å skrive, tegne, lage mat og gjøre enkelt husarbeid. I tillegg driver senteret arbeidstrening og småskala-produksjon av varer som muffins, saftis og dekorasjoner for salg.  Vi vet at når mennesker greier ting de aldri har gjort før, blir selvtilliten bedre.
I Kina ser storsamfunnet gjerne på psykisk syke og funksjonshemmede som en samlet gruppe, mennesker med alt fra psykoser til Downs syndrom. Prosjektet skal bidra til økt forståelse og mer tilpasset omsorg, forteller Grethe Raddum, leder av Asia-arbeidet i Areopagos. Utgangspunktet for prosjektet er arbeidet som drives ved dagsenteret Home of Grace. Det fungerer som et mønstersenter for opplæring av stab til nye dagsenter i andre bydeler.

Gjennom dagsenteret har også foreldrene fått møtested, veiledning og undervisning. Samtalegrupper har fjernet tabuer og de opplever det som en lettelse å kunne være sammen med andre foreldre i lignende situasjon. De har dannet en foreldreforening som jobber for å sikre psykisk funksjonshemmede livslang verdighet. Dette er unikt i Kina, sier Grethe Raddum. Foreldrene har vært viktige pådrivere for prosjektet. De deltar i planlegging og har sine egne samlinger. De bidrar til lokalt eierskap.

Egentlig ønsket jeg at dagsenterprosjektet skulle hete «Project Life Beautiful», fordi jeg vil at elevene våre skal ha et vakkert og verdifullt liv. De som har psykisk funksjonshemning og psykiske lidelser er en av de mest sårbare gruppene i Kina. Ofte har de svært vanskelige liv, sier Fung Shiu Wing. Han er prosjektleder for dagsenteret Home of Grace i Nanjing. Vi kaller brukerne våre for «elever», det gjør noe med selvtilliten deres. Målet vårt er å gjøre dem lykkeligere og sunnere. Noen av dem har aldri gått på vanlig skole, og har ikke fått sjansen til å øve opp sosiale ferdigheter. Det får de her, i tillegg til å lære det de trenger for å fungere i hverdagen. Vi prøver å gjøre dem så selvhjulpne og uavhengige som mulig, forklarer Fung. Han kan fortelle at personer med psykiske funksjonsvansker gjerne blir sysselsatt med ensformig fabrikkarbeid tolv timer om dagen eller passivisert hjemme hos foreldrene. På dagsenteret får eleven fysisk, intellektuell og sosial trening tilpasset den enkelte.

En av elevene på 58 år lå hjemme og sov 22 timer i døgnet, før han begynte på dagsenteret. Nå vil han helst være der sju dager i uken. Det viste seg at han har talent for å skrive vakkert, forteller Fung. Nå får han kalligrafilekser for å ha noe å gjøre hjemme. Han kopierer klassiske dikt fra Tang-dynastiet, som han viser meg mandag morgen. I følge dagsenterlederen  fikk moren på 83 år nesten aldri sønnen med ut i frisk luft  tidligere.  Nå er hun svært takknemlig for at sønnen er i aktivitet på et trygt sted. Fung har begynt å oppmuntre ham til å ta litt mer ansvar hjemme også.  Jeg sier at "nå er du voksen og du kan ta med moren din på tur i parken på søndag".

(Misjonsavtalen med Aeropagos går foreløpig frem til 31.12.2019. Haslum menighet støtter prosjektet gjennom flere kirkeofringer gjennom året.  Det går også an å gi enkeltgaver til kontonummer : 1627.07. 97028 og merke innbetalingen  Givertjeneste Kina). 

Tilbake