Gratulerer med dåpen påmelding


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om din 10-åring. De mørke feltene må alltid fylles ut. Husk at den påmeldte må ha bosted i Bærum kommune.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Har barnet ditt noen allergier vi må vite om? Er det noe annet vi trenger å vite om ditt barn (behov for tilrettelegging eller lignende)?

Hvis du gir opplysninger under dette punktet samtykker du i at Haslum menighet lagrer sensitive personopplysninger som handler om ditt barns helse under aktiviteten. Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby riktig type mat og ha beredskap for eventuell sykdomstilstand og medisinering. Helseopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer sammen med dine andre personopplysninger når aktiviteten er slutt.
Du kan velge mellom disse datoene. Velg den dere ønsker å komme på.
Onsdag 12. mai (8 ledige plasser)


Jeg samtykker til at Haslum menighet lagrer mine og mitt barns personopplysninger i andre IT-systemer enn Den norske kirkes medlemsregister i perioden for arrangementet. Formålet er å gjennomføre arrangementet.

Personopplysningene vil brukes til å kontakte deg, registrere ditt barns deltakelse og annet som hører til aktiviteten, for eksempel å fordele barnet ditt i aktuelle grupper. Dine og ditt barns personopplysninger vil bli slettet fra våre IT-systemer når aktuelt trosopplæringsarrangement er over.

For å komme videre må du krysse ja. Ta kontakt om du lurer på noe.


Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Er det i orden at bilde av ditt barn blir offentliggjort i menighetens informasjonsarbeid (menighetsblad, hjemmeside, facebook)?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: