Påmelding SangFuglOrdningen


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Hvilken skole går barnet på og i hvilken klasse? Har barnet ditt noen allergier vi må vite om? Er det noe annet vi trenger å vite om ditt barn? Hvis du gir opplysninger under dette punktet samtykker du i at Haslum menighet lagrer sensitive personopplysninger som handler om ditt barns helse mens hen deltar i koret. Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby riktig type mat og ha beredskap for eventuell sykdomstilstand og medisinering. Helseopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer sammen med dine andre personopplysninger når barnet ikke lenger deltar i koret.


Jeg samtykker til at Haslum menighet lagrer mine og mitt barns personopplysninger i andre IT-systemer enn Den norske kirkes medlemsregister i perioden hvor barnet deltar i koret. Formålet er å gjennomføre arrangementet. Personopplysningene vil brukes til å kontakte deg, registrere ditt barns deltakelse og annet som hører til aktiviteten, for eksempel å fordele barnet ditt i aktuelle grupper. Dine og ditt barns personopplysninger vil bli slettet fra våre IT-systemer når barnet meldes ut av koret.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Innimellom trenger vi litt hjelp. Gi oss gjerne et hint om hva dere kan tenke dere å være med på.

 Jeg gir mitt samtykke til at bilder tatt under øvinger/gudstjenester/konserter av de påmeldte blir offentliggjort på menighetens hjemmeside, facebookside og i menighetsbladet. Navn skrives ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Innimellom trenger vi litt hjelp. Gi oss gjerne et hint om hva dere kan tenke dere å være med på.