Agent for rettferdighet påmelding


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om din 9-åring. De mørke feltene må alltid fylles ut. Uken koster 500 kr, la ikke det være en hindring for deltakelse. Ta kontakt så finner vi en løsning sammen.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Har barnet ditt noen allergier vi må vite om? Er det noe annet vi trenger å vite om ditt barn (behov for tilrettelegging eller lignende)? Hvis du gir opplysninger under dette punktet samtykker du i at Haslum menighet lagrer sensitive personopplysninger som handler om ditt barns helse under aktiviteten. Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby riktig type mat og ha beredskap for eventuell sykdomstilstand og medisinering. Helseopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer sammen med dine andre personopplysninger når aktiviteten er slutt.


Jeg samtykker til at Haslum menighet lagrer mine og mitt barns personopplysninger i andre IT-systemer enn Den norske kirkes medlemsregister i perioden for arrangementet. Formålet er å gjennomføre arrangementet. Personopplysningene vil brukes til å kontakte deg, registrere ditt barns deltakelse og annet som hører til aktiviteten, for eksempel å fordele barnet ditt i aktuelle grupper. Dine og ditt barns personopplysninger vil bli slettet fra våre IT-systemer når sommerskolen er over.
Hvilken skole går ditt barn på?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Ved akutt sykdom kan barnet få


Kryss her hvis du samtykker i at Haslum menighet kan bruke bilder på nett og menighetsblad. Navn på barnet publiseres ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Betalingen går til Haslum sokn
Organisasjonsnummer: 976987594

Agentuke 2023 Beløp: kr 500,00 (NOK)