Kveldskafé onsdag 20. september.


Tema: Kirke for alle. Likestilling, inkludering og mangfold.

Onsdag 20. september kl. 18.30 i Haslum kirke

KIRKE FOR ALLE

Å romme og respektere - språk som skaper

Gjester:

Harald Hegstad, kirkepolitiker og professor ved MF

og Gunstein Vetrhus, sokneprest i Holmen menighet

- om å romme ulikheter og uenigheter i felleskapet

- om å være ikke-heterofil i kirke og samfunn

En kveld om likestilling, inkludering og mangfold. Dette er ikke en kveld for teologisk diskusjon, men en kveld med mål om å øke vår bevissthet på hvordan vi møter hverandre.

Tilbake