Vil du ha et godt råd?


Er du opptatt av kirken som møteplass i lokalmiljøet? Still til valg!

Er du opptatt av kirken som en god møteplass i lokalmiljøet, barn og unge, kultur, eldretreff, kveldskafé, musikk, gudstjenester eller babysang?
Still til menighetsrådsvalg.

Vil du ha et annet godt råd? Er du opptatt av miljø, rettferdighet, mangfold, jus, bygg eller økonomi?
Still til menighetsrådsvalg.

Bli med og bestem over hva som skal skje i kirken der du bor.

Still til valg. kirkevalget.no 

Vil du stille til valg, eller ønsker du å foreslå noen, kan du ta kontakt med sokneprest i Haslum menighet på ek837@kirken.no 

Tilbake