Torsdag for alle - våren 2023


Velkommen til felles middag og barneklubb.

Torsdag for alle er for alle, både gamle, unge, enslige, familier, kjærester eller venner.

Torsdag for alle er annenhver torsdag med oppstart 19. januar.

Vi spiser middag sammen kl. 17 og etter middagen er det samling eller lek. 

Middagen koster 60 kr for voksne, 30 kr for barn og maks 200 kr for en familie.

Siste torsdag for alle før sommeren er 25. mai.

Bli gjerne med på vår felles sommeravslutning for menigheten sødag 11. juni kl 11-13.

Vi vil gjerne at du sender melding tirsdagen før med hvor mange som kommer og med evt. mattilpasninger, dette slik at vi kan beregne nok (og ikke for mye) mat. Sendes til diakon 982 67 837.

Har du mulighet til å hjelpe til enten før eller etter, sier vi jatakk til det! Send en melding eller si fra til en av oss på torsdagskveldene, så finner vi ut av det.

 

Inviter gjerne med familie, venner eller kollegaer.

Velkommen!

 

Tilbake