Kveldscafé - Kristin Flood


Jakten på en annen rikdom. I Frans av Assisis fotspor.

Hvorfor snudde Frans ryggen til et vellykket liv og en rik familie - hva fant han?
Kristin Floods historie om Frans av Assisi reiser fundamentale spørsmål om hvordan vi velger å leve og hva vi prioriterer, ofte uten å være klar over det. Hennes foredrag vil være et innspill til viktige samtaler om hvilke verdier vi streber mot, og hva som dypest sett er viktig for oss.

Kristin Flood har jobbet som journalist for norsk presse siden 1980-tallet, bl.a. for Aftenposten. Siden begynnelsen av 1990-tallet har hun bodd i Italia. Det var bakgrunnen for at hun fikk i oppdrag å skrive en bok om Frans av Assisi: Jakten på en annen rikdom - i Frans av Assisis fotspor (2009). I dag holder hun bl.a. skrivekurs, pilegrimsvandringer i Assisi og stillhetsretreater på kloster i Italia.

Velkommen – 9. februar kl. 18.30 på Haslum menighetshus.

Tilbake