Haslumlunsjen


Hyggelig lunsj hver tirsdag på menighetshuset. 

 

Åpen lunsj er blitt til Haslumlunsjen og er hver tirsdag på Haslum menighetshus kl 11.30. En gang per måned er det også spennende foredrag fra kl 13.00.

Dato og tema for foredrag er:

  • 31. august: Minikonsert ved "Damer i rødt" og møte med sokneprest Eva Klokkerud
  • 28. setember: "Margaret helt enkelt" ved kapellan Margaret Birkedal Kløw
  • 26. oktober: "Barn og unge i Den norske kirke" ved seksjonsleder i kirkerådet Stine Kiil Saga
  • 30. november: "Hva kjennetegner å være kirke i vår tid?" ved prost i Asker Tor Øystein Vaaland

Vel møtt til en hyggelig lunsj hvor du kan bli kjent med flere i nærmiljøet også på tvers av generasjoner. Babysang er ferdig tidsnok til å rekke lunsjen. 

Pris for lunsj: 30 kr.

Har du spørsmål? Kontakt diakon Kaja på e-post: ks656@kirken.no eller mobil: 98 26 78 37

Tilbake