Konfirmant 2021


Konfirmanttiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål og få nye venner. Konfirmasjonstiden i kirken er for dem som tror, tviler og er nysgjerrige!

Her finner du informasjon om konfirmanttiden i Haslum menighet. Du også kan melde deg på konfirmantforberedelser nederst i denne artikkelen.

 

Konfirmasjonsforberedelser i Haslum menighet 2021

Velkommen som konfirmant! Du har mye fint, spennende og lærerikt å se frem til! 
Du får lære mer om kristne verdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen idag. Du vil møte trygge og engasjerte ansatte og ungdomsledere som tar deg og dine spørsmål på alvor.

Når konfirmasjonsforberedelsene er over, venter selve konfirmasjonen som er en festdag med gudstjeneste,hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.

Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er en forutsetning for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten og hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

I Haslum menighet har vi tre forskjellige konfirmasjonsopplegg: Mikskonfirmant, sommerleirkonfirmant og tilrettelagt konfirmant.

Mikskonfirmant

I dette opplegget blir du en del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum og  det passer for den som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å dra på sommerleir. Undervisningen foregår en gang per måned på kveldstid, i tillegg drar mikskonfirmantene på en helgetur i nærområdet. Mikskonfirmantene deltar også på fellessamlinger med de andre konfirmantne i løpet av året.

Pris: kr 700,- i innmeldingsavgift
Pris: kr 700,- for opplegget.

Sommerleirkonfirmant

På konfirmantleir er vi sammen i seks dager på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden den første  hele uken i august. På  sommerleir er det aktiviteter, underholdning og undervisning hvor vi snakker om spennende temaer i livet og i verden i et godt fellesskap. Vi spiller volleyball, bader og deler en opplevelse for livet!

Pris: 700 kr i innmeldingsavgift og 2995 kr for sommerleiren- totalt 3695 kr.

Tilrettelagt konfirmant

Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Det er viktig at du tar kontakt med kateketen i din lokale menighet, og melder deg på til konfirmasjonen i den menigheten dere sogner til. 
Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe i Eiksmarka kirke. Oppstart  er i uke 9, og vi møtes hver tirsdag ettermiddag  frem til konfirmasjonen, ca. 10 samlinger totalt fra kl.15.30-16.30. Her møter konfirmantene en ansatt fra sin lokale menighet, som følger konfirmanten gjennom undervisningen. De som er elever ved Haug skole, blir hentet med taxi etter skoletid og kjørt til Eiksmarka kirke. Vi har en felles konfirmasjonsgudstjeneste for denne gruppen i mai. Det er også mulig å følge undervisningen i Eiksmarka og konfirmeres i sin lokale kirke dersom man ønsker det. 


Pris: 700,- i innmeldingsavgift
        700,- for undervisningsopplegget 

Det blir et eget informasjonsmøte i oktober om dette tilbudet. Tid og sted blir kungjort i god tid.

Priser for konfirmasjonstiden skal ikke være en hindring for å delta. Haslum menighet har gode støtteordninger, dersom familiøkonomien er utfordrende. Ta kontakt hvis dette er et behov.

 

Viktige datoer

Mai/juni- det blir mulig å se et digitalt infomøte om konfirmasjonstiden via menighetens facebook- eller hjemmeside. 

23. september kl. 19: Informasjonsmøte om konfirmanttiden for påmeldte og andre interesserte i Haslum menighetshus

1.oktober: Påmeldingsfrist

10. november: Konfirmantenes kickoff

4.-5. september: Konfirmasjoner

11.-12. september: Konfirmasjoner

Spilleregler for konfirmanttiden

For at konfirmanttiden skal bli best mulig for alle må vi ha noen regler. Ved å melde seg som konfirmant hos oss godtar du disse reglene:

1.    Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning og andre aktiviteter. 
2.    Fravær, også grunnet sykdom, skal tas igjen som en praktisk oppgave på en aktivitet eller gudstjeneste i menigheten. Skriftlig melding om fravær  skal komme fra foresatte i god tid.
3.    Fravær i forhold til idrettsarrangement gis for deltagelse på krets-mesterskap og kvalifisering til landskonkurranser. Trening og vanlige kamper gjelder ikke, her gjelder regler fra idrettsforbundet (kamper kan flyttes når minst tre av spillerne er konfirmanter og har opplegg den dagen).
4.    Alle skal møte presis til timene, og ha med konfirmantbibelen.
5.    Konfirmanten melder seg frivillig. Det forventes positiv innstilling og normalt god oppførsel fra konfirmanten gjennom hele konfirmanttiden.
6.    Konfirmanten skal delta på fire gudstjenester i tillegg til de som inngår i undervisningen. Det er åtte gudstjenester totalt.

Meld deg på til konfirmasjonsforberedelser her

 

Tilbake