Nattverd


Nattverden er en hellig handling, hvor ord og musikk, symboler, kropp, sanselighet, rom og bevegelse inngår i en større helhet. Nattverden er et fast ledd i menighetens hovedgudstjeneste og kan også feires i andre gudstjenester.

Kvelden før Jesus ble korsfestet, var han sammen med sine disipler. De spiste påskemåltidet sammen (Matt 26, 17-25). Dette måltidet regner kirken som innstiftelsen av nattverden.

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!  For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt» (Matt 26, 26-28).

Hellig handling 
Dåp og nattverd utgjør de to sakramentene i Den evangelisk lutherske kirke. Nattverd har vært feiret i den kristne menighet gjennom to tusen år. Det er en hellig handling, hvor ord og musikk, symboler, kropp, sanselighet, rom og bevegelse inngår i en større helhet. Perspektivene strekkes fra øyeblikkets nå, til det evige liv. Måltidet er reisekost på livsvandringen, til styrke og oppreisning både for den enkelte og fellesskapet. 
Etter måltidet sier presten:
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus 
har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod
som han ga til soning for alle våre synder.
Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

Åpent nattverdbord 
Vår kirke har et åpent nattverdbord for alle, uavhengig av alder. Også små barn kan delta ved nattverden sammen med sine foreldre, faddere eller andre som har medansvar for barnets kristne oppdragelse.

Salmeskatt 
I salmeboken er det mange nattverdsalmer, og tekstene åpner for ulike refleksjoner om måltidets egenart. Sentral blant disse er Svein Ellingsens salme Jesus, livets sol og glede.

Hellig stund, i denne handling mottar vi vårt livs forvandling. (Norsk Salmebok 2013 nr 604, v1)

Svein Ellingsen beskriver en stille, dyp glede og forventning. Den samme glede og forventing leser vi i salmen fra den afro-amerikanske spiritualtradisjonen Når vi deler det brød som du oss gir, ….. Hvert vers avsluttes med …. blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang. Å, Jesus, du er vårt liv!(Norsk Salmebok 2013 nr 608)

 

Tilbake