Diakoni i Haslum


Haslum menighet har egen diakon.

 

Diakonens viktigste oppgave er å lede det diakonale arbeidet i Haslum menighet i henhold til «Plan for diakoni i Den norske kirke» og «Handlingsplan for Diakonitjenesten i Bærum prosti» og godkjent lokal diakoniplan for Haslum menighet.

Visjon for Diakonien i Haslum: Diakonen er kirkens sosialarbeider og skal ha et ekstra øye for de som evt. føler seg utenfor på en eller annen måte. På arrangement vi har i Haslum, vil diakonen å ha et blikk for den enkelte og et ekstra øye for dem som trenger det.

Diakonen i Haslum følger opp enkeltmennesker med samtaler/sjelesorg. I tillegg er diakonen på hjemmebesøk/sykehjemsbesøk og har et ekstra fokus på de eldre i menigheten.
Diakonen vår har ansvar for blant annet babysang, Haslumlunsjen, Torsdag for alle og kulturgruppen for eldre. Alle disse tilbudene skal være inkluderende, fellesskapsfremmende og et sted hvor alle skal føle seg ivaretatt og hjemme.

 

 

Kontaktinformasjon:

Kaja Tetlie Syversen, diakonvikar

Mobil: 98267837

 Mail: ks656@kirken.no

Tilbake