Kveldscafé


En plass for påfyll og undring. Se høstens datoer her.

Kveldscafé er et trygt og åpent fellesskap på Haslum menighetshus. Det vil være ulike temakvelder med besøk av personer som vil inspirere og berøre oss med sine lidenskaper, kompetanser og livserfaringer. Håpet er at kveldskafeen kan være et godt møtested og et fellesskap for samtaler om tro og liv. Det skal være en plass for påfyll og undring.

Det vil også bli noe godt til kaffen.

Les mer om hver enkelt kveldscafe ved å trykke på datoen.

Datoene for høstens kveldscafé er:

  • 20. september - Odd Kato Kristiansen - Møte med mennesker på livets kant
  • 20. oktober - Berit Okkenhaug - Gud og vår gudsbilder
  • 17. november - Salmekveld med Knut Kårvatn Eikeland og quiz
  • 15. desember - Kjenn din prest - Eva Klokkerud og Margaret Birkedal Kløw

 

Velkommen skal du være!

Tilbake