Trosopplæring i Haslum kirke


I trosopplæringen i Haslum kirke blir barn og unge kjent med kristen tro og tradisjon og lærer om mennneskeverdet, nestekjærlighet og skaperverket. Vi leker, utforsker og filosoferer sammen.

Trosopplæring innebærer at alle døpte i Haslum sokn skal få invitasjon til ett trosopplæringstiltak i året fra de blir født til de er 18 år. På disse arrangementene blir det lek og moro i tillegg til rom for refleksjon og erfaringer knyttet til kristen tro, tradisjon og livstolkning.

Barn og unge som ikke er døpt er også velkommen, men de har vi ikke tilgang til adresser til, så de får ikke invitasjon i posten om det ikke har bedt spesifikt om det. Du kan logge inn her og be om få tilsendt informasjon til ditt/dine barn selv om de ikke er døpt.Da får de informasjon om det skjer noe for barn og unge på deres årskull.

Dette er noe av det vi inviterer til:

0-1 år: Babysang - hver tirsdag
1 år: Sanger og sanser - en samling hvor barna får synge, spille og oppleve med sansene sine. 
2 år: Krøllesamling - en samling hvor vi synger og leter etter sauen som ble borte. 
3 år: Kirkesafari - vi går på kosedyrsafari i kirken og hører om da Gud skapte verden. 
4 år: 4-årsbok - en samling og gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
5 år: Julemysteriet - adventsamlinger med sang og fortelling, samlinger i adventstiden.
6 år: Førskoleklubben Helt Førsteklasses - tre vintersamlinger i januar-mars.
7 år: Karneval - Fastelavnsgudstjeneste med karneval.
8 år: Tårnagent - en helg med agentdag og gudstjeneste etterfulgt av klubb.
9 år: Agent for rettferdighet - en annerledes sommerskole første uka i sommerferien (uke 26)
10 år: Stå opp - Vi utforsker påsken. Hva betyr det at Jesus stod opp for oss, og hvordan kan vi stå opp for hverandre? / Vaffel og vennskap - samling etter skoletid med vaffler, oppgaver og aktiviteter. 
11-12 år: Lys våken - en helg med overnatting på menighetshuset - første helgen i advent 
13 år: Lys våken PLUSS - vinterferiespesial første helgen i vinterferien
15 år: Konfirmasjon - undervisning og leir som fører frem mot konfrmasjonen
16 år: Ledertrening - en kursserie etter konfirmasjonstiden
17-18 år: Helt ærlig - samlingskvelder med samtale om forskjellige tema valgt av ungdommene selv

 

Har du spørsmål om 0-12 år?
Kontakt menighetspedagog Randi Røssaak på epost rr786@kirken.no, eller mobil 98267828 

Tilbake