Frivillig medarbeider på gudstjeneste


Vil du være med på å lage gode gudstjenesteopplevelser for andre?

Kunne du tenke deg å være medarbeider på gudstjenester i Haslum kirke? 

Vi trenger deg som kirkevert og medliturg. Gudstjenesten vi feirer tilhører oss alle, og i Haslum menighet ønsker vi at hele bredden i menigheten vår skal speiles i gudstjenestefeiringen.

Kirkevert

Kirkeverten er den første du møter når du kommer på gudstjeneste og har en kjempeviktig rolle i å ønske folk velkommen og dele ut salmebøker og program. 

Kirkevertene tar også inn offer under gudstjenesten og samler inn bøker og program ved gudstjenestens slutt.

Medliturg

Før kalte vi medliturgen for "klokker". En medliturg er med å be bønner, lese tekster, assistere under dåp og dele ut nattverd. En viktig tjeneste i menigheten.

Kunne du tenke deg å bidra?

Ta kontakt med sokneprest Eva Klokkerud på ek837(alfakrøll)kirken.no 

Tilbake