Kirken med på dugnad for å begrense smitte


Fra 4. januar 2021 er det innført en to ukers sosial nedstenging i Norge med nye smittevernregler og anbefaling om å avlyse gudstjenester og lignende aktiviteter.

 

Fra 4. januar 2021 er det innført en to ukers sosial nedstenging i Norge med nye smittevernregler og anbefaling om å avlyse gudstjenester og lignende aktiviteter.

Dette de nye reglene og anbefalingene for kirken som gjelder fra 4. januar:

Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement. Antallet deltakere er avhengig av størrelse på kirken med tanke på at man må holde 2 meter avstand. I Haslum, Tanum og Snarøya kirke er det plass til mellom 17 og 25 personer.
Planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
Å stenge ned fysiske samlinger fordi myndighetene ber oss om det, ligger ikke i en kirkes natur. Likevel er formålet her å verne om helse, å delta i et krafttak som en viktig samfunnsaktør, og unngå unødvendig tap av både liv og jobber.


Trenger du noen å snakke med?
Kirkens prester og diakoner er på jobb og står klare for koronasikre samtaler. Kontakt en prest eller diakon i din menighet: https://www.haslum-menighet.no/Kontakt

Samtaletilbudet for ungdom, 13-20 i Bærum, ønsker å få kontakt med deg hvis du er mellom 13 og 20 år og har lyst å prate med en trygg voksen.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf: 22 40 00 40. Du kan også chatte og sende melding: https://www.kirkens-sos.no
Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Foto: Bo Mathisen

Tilbake