Menighetens årsmøte


19. mars er det menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Alle medlemmer i soknet er invitert, og møtet holdes på menighetshuset etter gudstjenesten. 

Det innkalles til Årsmøte i Haslum menighet søndag 19.03.2023
Møtet avholdes på menighetshuset etter gudstjenesten i kirka.
Saker som ønskes meldt inn til årsmøtet meldes på forhånd til menihgetsrådets leder Janne Golimo. 

Menighetens årsrapport for 2022 finner du her.

Saksliste

01/23   Valg av møteleder

            Valg av referent

            Valg av protokollskriver

02/23   Godkjennelse av innkalling og saksliste

03/23   Menighetens årsmelding, 2022

04/23   Presentasjon av regnskap og budsjett

05/23 Antall medlemmer i menighetsrådet.

06/23   Eventuelt

Tilbake