Velkommen til Haslum kveldscafe


Desember blir digital!

 

Vi har en lang tradisjon for å invitere til fellesskap og ulike temakvelder på vårt lokale grendehus. Fra høsten 2020 starter vi opp med et mer regelmessig program der vi arrangerer kveldscafeer hver annen torsdag fra kl. 18.30.  (enkelte avvik kan forekomme – se program)

Noen av kveldene får vi besøk av personer som vil inspirere og berøre oss med sine spesielle lidenskaper, kompetanser og livserfaringer.  Håpet er at de også kan møte oss på våre små og store spørsmål, og at Kveldscafeen kan være et godt møtested og et fellesskap for samtaler om tro og liv.

Et av høsten hovedtemaer er Pilegrim. Vi håper denne brosjyren vekker din nysgjerrighet og gir deg lyst til å vandre sammen med oss, hele – eller deler av veien. (Det blir selvfølgelig kaffepauser med noe cafe-godt attåt).

September:

24.09
“Tap og sorg i møte med det å bli pensjonist”, v/ Steinar Ekvik , pensjonert sokneprest og tidligere prest i Haslum
 

Oktober:

1.10
Høst cafe med kos og quiz
 

15.10
En kveld med Eyvind Skeie “Fra Portveien til Paradis. Litt om livet og salmene”
 

29.10
Pilegrimstradisjoner i middelalderen og i dag v/Roger Jensen, pilegrimsprest og leder for pilegrimssenteret i Oslo.
 

November
12.11

"Via Francigena , fra St. Bernardpasset til Roma I pilgrimsspor gjennom Italia“, v/Lise Foss, forfatter og tidligere journalist og produsent i NRK . MERK! Sted blir i Haslum kirke.
 

18.11
Hvordan ivareta seg selv inn i pensjonsalder og alderdom v/Kirsti Solheim, psykiatrisk sykepleier og foredragsholder
 

21.11
Førjulslørdag, Tradisjonsrik førjulskos med korsang, julemarked m.m.
 

26.11

Kjærligheten, følelsene og Søren Kierkegaard “, med Hans Herlof Grelland , filosof og kvantefysiker.
 

December
10.12
«Hva ønsker du deg til jul?» En adventscafe med hvilepuls og tanker om julebudskapet «fred på jord»

 

Velkommen!

Tilbake