Påmelding Førsteklasses 2022


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Velg under hva dere melder dere på til. Skriv kommentarer her.


Ønsker dere motta 6årsbok på Gudstjenesten 21. august?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Har barnet matallergier, eller øvrige behov som vi trenger å vite?
Melder dere barnet på til samlingene torsdag 25. aug og 8. sept?


Er det i orden at bilde av den påmeldte blir offentliggjort på våre nettsider, eller i menighetsbladet?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: