Påskemysteriet 2021 6-åringer


Den påmeldte
Vi ønsker at barna har med seg en voksen på samlingene. Utfordre gjerne faddere om det ikke passer for dere foresatte. Fyll ut feltene med informasjon om din 6-åring. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Har barnet ditt noen allergier vi må vite om? Er det noe annet vi trenger å vite om ditt barn (behov for tilrettelegging eller lignende)? Hvis du gir opplysninger under dette punktet samtykker du i at Haslum menighet lagrer sensitive personopplysninger som handler om ditt barns helse under aktiviteten. Formålet med å lagre helseopplysningene er å kunne tilby riktig type mat og ha beredskap for eventuell sykdomstilstand og medisinering. Helseopplysningene vil bli slettet fra våre IT-systemer sammen med dine andre personopplysninger når aktiviteten er slutt.
Du kan velge mellom disse datoene. Velg den dere ønsker å komme på.
Påskemysteriet 10. mars (10 ledige plasser)
Påskemysteriet 17. mars (10 ledige plasser)
Påskemysteriet 24. mars (9 ledige plasser)


Jeg samtykker til at Haslum menighet lagrer mine og mitt barns personopplysninger i andre IT-systemer enn Den norske kirkes medlemsregister i perioden for arrangementet. Formålet er å gjennomføre arrangementet. Personopplysningene vil brukes til å kontakte deg, registrere ditt barns deltakelse og annet som hører til aktiviteten, for eksempel å fordele barnet ditt i aktuelle grupper. Dine og ditt barns personopplysninger vil bli slettet fra våre IT-systemer når aktuelt trosopplæringsarrangement er over.

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Jeg gir samtykke til at bilder tatt under samlingen av de påmeldte blir offentliggjort på menighetens hjemmeside/facebookside og i menighetsbladet. Navn på barnet publiseres ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: