Konfirmantpåmelding
Haslum menighet 2024


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Valg av konfirmantopplegg
Mikskonfirmanter 2024
Sommerleir 2024
Tilrettelagt konfirmanter 2024
To av konfirmantsamlingene (gjennomsnittlig har vi ca. en samling i måneden) er i grupper på ettermiddagen. Våren 2024, vil disse være enten på tirsdager eller torsdager. Huk av nedenfor på hvilken av dagene som er ditt førsteønske for dag. Merk: dette er ikke det samme som mikskonfirmant-samlinger, men mikskonfirmantene skal også delta på gruppeundervisningen (se nettsiden for egen informasjon om mikskonfirmantenes samlinger).

 

Valg av konfirmasjonsdag. Merk at dette er et ønske. I januar blir den endelige fordelingen av konfirmasjonsdag og klokkeslett kunngjort.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Innmeldingsavgift betales med en gang.
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Dette gjelder publisering på nettsidene våre, i menighetsblad og på faebooksidene våre.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Haslum menighet
Organisasjonsnummer: 976987594

Konfirmantpåmelding - Haslum Beløp: kr 700,00 (NOK)