Konfirmantpåmelding
Haslum menighet 2025


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Det er viktig at telefon og e-post som oppgis er konfirmantens egen og ikke foresattes, da vi noen ganger trenger å kommunisere direkte med konfirmanten. Foresattes kontaktinformasjon kommer senere i påmeldingsskjemaet.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite om deg for å gjøre konfirmanttiden bra? Eks: allergier, behov for tilrettelegging, lærevansker, sosiale utfordringer m.m. Skriv det her eller kontakt menighetspedagog Amund.

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Valg av konfirmantopplegg
Mikskonfirmant 2025
Tilrettelagt konfirmasjon 2025
Sommerleir 2025
To av konfirmantsamlingene (gjennomsnittlig har vi ca. en samling i måneden) er i grupper på ettermiddagen. Våren 2025, vil disse være enten på tirsdager eller torsdager. Huk av nedenfor på hvilken av dagene som er ditt førsteønske for dag. Merk: dette er ikke det samme som mikskonfirmant-samlinger, men mikskonfirmantene skal også delta på gruppeundervisningen (se nettsiden for egen informasjon om mikskonfirmantenes samlinger).

 

Valg av konfirmasjonsdag. Merk at dette er et ønske. I januar blir den endelige fordelingen av konfirmasjonsdag og klokkeslett kunngjort.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Dette gjelder publisering på nettsidene våre, i menighetsblad og på faebooksidene våre.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Haslum menighet
Organisasjonsnummer: 976987594

Innmeldingsavgift konfirmant Haslum 2025 Beløp: kr 700,00 (NOK)