Gudstjenester i Sommer


Vel møtt til gudstjenester i sommer. Vi samarbeider med Jar menighet og her finner du oversikten over sommerens gudstjenester: 

 

Maksantall

Smittevernhensyn gjør at det er spesielle regler som må følges på gudstjenestene. Maksimalt antall for gudstjenesten er 50 personer - men vi har enda ikke vært så mange på gudstjeneste så det er god plass til deg.

Registrering

De som deltar på denne gudstjenesten skal registreres med navn og telefonnummer. (Covid19-forskriftens §13). En skriver navn og telefonnummer på gudstjenesteprogrammet og leverer det i en boks ved utgangen. Disse oppbevares i safe og makuleres etter 10 dager.

 

Smittevernsrutiner

Haslum kirke gjennomfører smittevernsrutiner i tråd med bransjestandarder som er videre beskrevet av Den norske kirke sentralt og godkjent av FHI. I tillegg har vi lokal smittevernsveileder for ansatte og frivillige.

 

Kort om gudstjenestene

Vi er glad for at mange fortsatt vil døpe i Haslum kirke, men det betyr at av og til blir gudstjenestene kl.11 litt kortere og enklere enn vanlig, for at vi skal rekke å rengjøre kirkerommet før dåpsgudstjenestene.

Nattverden må på grunn av smittevernhensyn og 1.meter-regelen foregå ved utgangen. Vi tømmer kirka bakfra og går en og en ut i våpenhuset for å motta nattverd. De som ikke ønsker nattverd går bare forbi.

Husk å levere programmet på vei ut!  Kollekt samles fortrinnsvis inn pr vipps. Ønsker du likevel å gi kontant kan gaven gis sammen med programmet på vei ut.

28.juni: Jar kl.11

05.juli: Haslum kl.11 

12.juli: Jar kl.11

19.juli: Haslum kl.11 

26.juli: Jar kl.11

29.juli OLSOK i Haslum kl.19

02.aug: Jar kl.11

09.aug: Haslum kl.11

Presentasjonsgudstjenester for Haslum-konfirmantene i Jar kirke kl.11 og 13

16.aug: Jar kl.11

Dåpsgudstjeneste kl.13 og 14.30 i Haslum 

23.aug: Haslum kl.11 Semesteroppstart med påfølgende hygge/loddsalg/boder på menighetshuset

Tilbake