Påsketiden i kirken


Haslum kirkes altertavle- en kirkekunstnerisk påskevandring. Altertavlens begge bilder har påskemotiv.
Det nederste handler om langfredag
 og det øverste er inspirert av første påskedag. Vi skal bli bedre kjent med to av personene på det ene bildet!

 

Mange tror at påsketiden er over nå. I butikkene selger de påskegodt og alt av påskepynt med lys og servietter til halv pris. Men i kirken sier vi til hverandre: Fortsatt god påske!
I kirkeåret har påsketiden nettopp startet og den varer helt til pinsen. La oss derfor dvele litt ved altertavlen i Haslum kirke.  Den er et resultat av dyktig snekkerkunst fra 1631 og viser Jesu korsfestelse på det nederste bildet og oppstandelsen på det øverste bildet.  Det er det nederste bildet som er hovedsaken her. Nettopp fordi det er to personer som dveler ved foten av Jesu kors. Disse tre personer utgjør et kjent motiv innen kirkekunsten, nemlig kalvariegruppen.
Kalvariegruppen er en billedlig fremstilling av den korsfestede Jesus på Golgata, jomfru Maria- Jesu mor og disippelen Johannes. Dette motivet var utbredt i middelalderens kirkekunst og fulgte et bestemt mønster, slik som det gjør på Haslum kirkes altertavle, med Maria plassert på venstre side av korset og Johannes på høyre. Den bibelske forankringen har kalvariegruppen i Johannesevangeliet. I de tre andre evangeliene er det primært kvinnene som bevitnet Jesu død på korset. I Johannesevangeliet 19, 25-27 står det at Jesus sier til sin mor som står ved den disippelen han elsket (tradisjonen i urkirken sa at dette var Johannes) at han skal være hennes sønn og at hun skal være hans mor. Etter dette var alt fullbrakt og Jesus døde.

Altertavlens øverste bilde forestiller Jesu oppstandelse. Ironisk nok er ingen kvinner til stede der, selv om de var de første ved graven, og de første som Jesus viste seg for. I Johannesevangeliet er det ikke Maria- Jesu mor som kom til graven på første påskedag, men Maria fra Magdala, sammen med to disipler, Peter og Johannes. De så den tomme graven og gikk hjem igjen. Maria fra Magdala ble igjen og fikk se både to engler og Jesus, som hun først trodde var en gartner.

Moralen her er altså: Påsketiden i kirkeåret er lang, slik at vi kan, liksom Maria Jesu mor og Maria fra Magdala, dvele ved både korsets mysterium og den tomme graven og få en erkjennelse av at Jesus lever, kjærligheten er sterkere enn døden og håpet overvinner alt.

Foto: www.haslum-menighet.no

Kilder: Haslum kirke 800 år (Teigen, 1990), fortidsminneforeningen.no, kunsthistorie.com

Tilbake