Kveldscafé - Salmekveld med quiz


Tid: 17.11.2022 kl.18:30
Sted: Haslum menighetshus, Haslum menighetshus, Haslum menighetshus, Haslum menighetshus

Salmekveld - med quiz

En kveld med vekt på sosialt fellesskap, salmesang - og en runde med quiz.  Vår kantor Knut Kårvatn Eikeland akkompagnerer.

 

Tilbake