Kveldscafé - Berit Okkenhaug


Tid: 20.10.2022 kl.18:30
Sted: Haslum menighetshus, Haslum menighetshus, Haslum menighetshus

"Gud og våre gudsbilder"

Berit Okkenhaug (f. 1946) innleder til refleksjon rundt våre gudsbilder. "Tror vi på en Gud som tror på oss, som de vi er?" . 

Berit Okkenhaug var prest ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Hun har erfaring som menighetsprest, sykehusprest og lærer i sjelesorg ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

 

Tilbake