Konfirmasjon

Datoer for konfirmantundervisningen 2019

Her finner du en oversikt over alle samlinger for konfirmanter i 2019. Foreldre...   Les mer...

Dokumenter
 TittelBeskrivelse
PP fra informasjonsmøte 26.9Info om konfirmanttiden i Haslum menighet
Kirkekorttas med til signatur på gudstjenester
Foreldremøte 7. marsPP med beskrivelse av fasteaksjon og foreldreoppgaver
Aktuelle beskjeder

Gruppeundervisning om påskens fire viktigste dager. Husk konfirmantbibelen!

19. mars kl. 16.00 -17.30  Gruppe 1
19. mars kl. 17.45- 19.15 Gruppe 2
20. mars kl. 16.00- 17.30 Gruppe 3

Alle kan ønske seg maks to venner i prioritert rekkefølge, som bøssevenn på fasteaksjonen. Du får garantert gå med én du kjenner. Frist for å melde bøssevenn er ons. 3 april!

Obligatorisk gudstjeneste den 7. april med konfirmantdåp. Konfirmantundervisning rett etterpå.