Konfirmasjon
Dokumenter
 TittelBeskrivelse
PP fra informasjonsmøte 26.9Info om konfirmanttiden i Haslum menighet
Kirkekorttas med til signatur på gudstjenester
Aktuelle beskjeder

 

Husk konfirmantenes kick off på menighetshuset 20. november kl. 19.00.

I slutten av oktober, sendes det ut epost med datoer for undervisning og tildeling av konfirmasjoner.