Nytt orgel i Haslum kirke

10.12.2013

Nytt orgel i Haslum kirke
25. mars 2012 ble et nytt orgel innviet i Haslum kirke!

I nesten 10 år har en egen orgelkomite arbeidet med saken. Først med å vurdere behovet for et nytt orgel, deretter med utvelgelsen av orgelbygger. Arbeidet ble intensivert i 2005, og nåværende kantor Knut Eikeland har vært med i komiteen siden den gang. To år senere ble orgelkonsulent Halgeir Schiager tilknyttet.

Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfor vært en overordnet målsetting og dette er vel invaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark.

Det nye orgelet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

Det er laget en egen informasjonsbrosjyre.