Om Haslum Kirke

10.12.2013

Om Haslum Kirke

Informasjon om Haslum kirke.

Middelalderkirke fra slutten av 1100-tallet.

Eget sokn fra 1965, har ca. 9200 medlemmer.

Haslum menighet vil være et åpent og inspirerende fellesskap for alle, og en sentral medaktør i lokalmiljøet slik at kirken er aktivt tilstede i folks hverdag.

Åpen kirke: Velkommen inn hver tirsdag fra kl. 18.30 -20.00.